<OVER A4G/>


Tussen 2011 en 2019 organiseerde de Stad Gent ieder jaar een hackathon. Elke coder, geëngageerde developper of enthousiasteling was welkom om deel te nemen.

Het doel was simpel. Werk een product of idee uit en stel het voor aan een strenge, doch rechtvaardige jury.


Apps For Ghent?

Apps For Ghent begon als een 1-dags-hackaton in Gent in 2011. Na negen succesvolle edities met allerhande thema's was het in 2020 tijd voor onze tiende editie, hack the mobility. Corona besloot hier echter anders over.

In 2021 werd besloten om te stoppen met het concept Apps For Ghent. In de toekomst gaan we het evenement richten op een breder doelpubliek en willen we meer inzetten op visualisatie, inzichten en toepassingen. De resultaten van de vorige Apps For Ghent jaren blijven uiteraard hier nog online staan.

Er kon mee gedaan worden in verschillende teams of als individu. Tijdens de hackaton werd een digitaal project uitgewerkt dat op het einde van de dag werd voorgesteld aan een jury. Deze jury beoordeelde het idee, het creatief karakter of het buitengewoon design en gaf vervolgens enkele prijzen aan de winnaars.

De laatste jaren was Apps For Ghent telkens met een thema. Zo hebben we een sporteditie gehad, een satellietdata hackathon en in 2019, onze laatste editie, waren de musea aan de beurt.

“Wat ik interessant vond was de verscheidenheid van mensen in ons team. Ik heb een journalistieke achtergrond terwijl mijn teamgenoten ingenieurs waren. Maar deze interdisciplinaire aanpak was net heel nuttig om creatief met open data iets te doen!”

(Leenke De Donder, UGent Mediateam 2015, 23 jaar)


Open Data en Stad Gent?

De Stad Gent profileert zich als een transparante organisatie waarvan de data (her)bruikbaar is voor iedereen, tenzij er een conflict optreedt met de privacywetgeving.

Het openstellen van deze data is een proces dat kadert in een project rond digitalisering om steeds meer en meer data vrij te geven in de toekomst.

Voor de Gentse Open data kan u hier terecht.


Waarom Open Data?

Voor een democratie is het belangrijk dat het volk actief kan participeren en betrokken kan worden bij het maatschappelijke leven. Door het beschikbaar stellen van deze open data wordt er een soort van community gecreëerd waarin burgers een meer actieve rol spelen om overheidsdiensten bij te staan in het verbeteren van bestaande openbare diensten. Maar ook ondernemers kunnen bepaalde informatie verwerken en verder verrijken met eigen informatie om nieuwe producten of diensten op de markt te brengen.

Een ander belangrijk gegeven is dat het ook mogelijkheden biedt voor het versterken van sociale relaties en dus louter voor de ‘fun’ kan zijn zonder dat er op het eerste zicht een praktische meerwaarde te zien is. Dit resulteerde eerder al in mooie resultaten, zoals de verschillende apps voor de Gentse Feesten, de parkeergarages of de afvalkalender voor je smartphone.

Meer weten over de open data community in Belgie? Neem een kijke op de Open Knowledge Belgium website!

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF